A

Adeeva Afsheen Myesha Rosyadi

 • Adeeva, Adiva : 1) Menyenangkan, sedap, lemah lembut (Arab) 2) Sopan santun, baik budi (Hebrew)
 • Afsheen : Bersinar seperti bintang di langit (Arab)
 • Myesha, Myisha, Myeisha, Myeshia, Myiesha, Myeasha, Mysha : 1) Lincah, bersemangat, seperti wanita (Arab) 2) Karunia kehidupan
 • Rosyadi : Nama ayahnya

Adelheid Larina Devi

 • Adelheid : Orang yang mulia, bangsawan (German)
 • Larina : Burung camar (Yunani)
 • Devi, Deva, Daeva, Dewi : 1) Bersifat ketuhanan, hebat (Hindi) 2) Ratu, bersih (Sansekerta)

Adelle Dwi Alexa → Putri kedua yang mulia dan penolong umat manusia

 • Adelle : Orang yang mulia dan Tentram (Jerman)
 • Dwi : Putri ke dua
 • Alexa : Pembela umat manusia/penolong (Yunani & Jerman)

Adellia Kusuma Rachmawati

 • Adellia, Adele, Adella, Adelle, Adalene, Adelie, Adelina, Adali : Kaum bangsawan yang bersifat tenang dan tentram (German)
 • Kusuma : 1) Nama bunga (Melayu) 2) Sekuntum bunga, berbudi luhur (Indonesia) 3) Bunga yang indah (Jawa)
 • Rachmawati → Rachma : Kasih sayang + Wati : Wanita (IMHO)

Adesya Utama Ardani

 • Adesya : ?
 • Utama : Penting, sama (Indonesia)
 • Ardani, Ardhani : Kendi untuk upacara agama, suci (Sansekerta)

Adhwa Fajri Annada → The light of the morning dew; Cahaya embun pagi

 • Adhwa : Cahaya
 • Fajri : Pagi
 • Annada : Embun

Adia Rafa Fathina

 • Adia : 1) Hadiah dari Tuhan (Afrika) 2) Gabungan nama ayah ibunya, Adit dan Mia
 • Rafa : Kebahagiaan
 • Fathina : Cerdas

Adinda Kirana Satrio

 • Adinda : Adik
 • Kirana : Cahaya yang terang benderang (Jawa)
 • Satrio : 1) Prajurit yang gagah berani 2) Nama keluarga

Adira Nova Azzahra

 • Adira, Adirah, Adeera, Adyra, Adeerah, Adyrah, Adeira, Adeirah, Adiera : 1) Seorang mulia yang memiliki kekuatan besar (Hebrew / Arabic) 2) Gabungan nama ayah ibunya
 • Nova : Bulan November
 • Azzahra : Sangat baik & cerdas

Adivia Hana Wardani Dima → Ratu bunga mawarnya keluarga.

 • Adivia : ?
 • Hana, Hanna, Hanaa : 1) Tuhan itu anggun (Cekoslowakia) 2) Bunga, berkembang (Jepang) 3) Bunga, satu agama (Indonesia) 4) Berada (Jawa) 5) Paling disukai, bunga (Arab)
 • Wardani : Bunga mawar (Arab)
 • Dima, Dema : Hujan lebat (Arab)

Aerilyn Bellvania Cintakirana (Vania) → Putri cantik anugerah dari Tuhan yang dicintai dan bersinar, kehadirannya membawa kasih dan kesejukan dalam keluarga

 • Aerilyn : Beautifull air (udara yang murni dan menyejukkan)
 • Bellvania → Bell : Cantik, penuh kasih, yang disayang (Latin) + Vania : 1) Hadiah dari Tuhan (Rusia) 2) Kupu-kupu (Yunani)
 • Cintakirana → Cinta : Cinta (Indonesia) + Kirana : Cahaya yang terang benderang (Jawa)

Afidenaya Dian Gayatri Mangunsong

 • Afidenaya → Afi : Lahir di hari Jum’at + Adenaya : Anak perempuan pertama ayahnya (Afrika)
 • Dian : Cahaya
 • Gayatri : Mempunyai tiga kekuatan
 • Mangunsong : Nama marga ayahnya

Afifa Fitiya → The one who is clean and honorable; Anak perempuan yang suci dan memiliki harga diri

 • Afifa : Terhormat
 • Fitiya : Suci

Afifa Nahda Rafanda → Wanita santun (anaknya dian dan agus) yang menjaga kesuciannya sehingga menjadi wanita (orang) mulia

 • Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang baik (Arab)
 • Nahda : Mulia
 • Rafanda → Rafa : 1) Makmur, kaya, senang, keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran (Arab) 2) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna (Indonesia) 3) Wanita santun + Anda : Gabungan nama ayah ibunya

Afifah Fitri Wijanarko

 • Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang baik (Arab)
 • Fitri : Yang sebenarnya, yang sesungguhnya
 • Wijanarko : Nama keluarga

Afila Nurfazwa

Afnie Kasmy → Buah hati

Afra Naila Arkarna → The Daughter as a gift on the third night full moon is shining heart; Anak perempuan sebagai anugerah di malam ke-13 bulan purnama yang menerangi hati

 • Afra : Malam ke-13 bulan purnama
 • Naila : Anugerah
 • Arkarna : Hati yang terang

Aghna Valerie Yusuf

 • Aghna : 1) Seorang yang menjadi kaya 2) Suci (Irlandia)
 • Valerie, Valeri, Valeree, Valerey, Valery, Valarie, Valari, Valeria, Vallery : Kuat, berani, mempunyai sifat kepahlawanan (Latin)
 • Yusuf : 1) Nama nabi 2) Nama ayahnya

Aileen Nathania Winata

 • Aileen : Cahaya
 • Nathania : Pemberian Tuhan
 • Winata : Nama keluarga ayahnya

Aimeric Permata

Aina Cempaka Widjanarko

 • Aina : 1) Always (Finland) 2) Love (Chinese/Japanese)
 • Cempaka : Bunga Cempaka
 • Widjanarko : ?

Aina Talita Zahran → A girl’s eyes is glistening; Mata seorang gadis yang berkilau

 • Aina : Mata
 • Talita : Gadis
 • Zahran : Keindahan

Ainayya Fathiyyaturahma → Bidadari bermata indah pembuka rahmat

 • Ainayya : Mata yang indah
 • Fathiyyaturahma → Fathiyya, Fathiya : Kemenangan, kegembiraan, kebahagiaan(Arab) + Rahma : Kesetiaan, diberi banyak berkah (Indonesia)

Aini Rini Yara Fadillah

 • Aini, Aeni, Ain : 1) Mata (Melayu) 2) Kebahagiaan, kehormatan & pernikahan, cinta kehidupan (Indonesia) 3) Mata yang berharga, mata yang indah (Arab)
 • Rini, Rina : 1) Kelinci kecil (Jepang) 2) Wanita yang baik hati dan cantik, kecil dan ulet (Indonesia)
 • Yara : 1) Kupu-Kupu Kecil (Arab) 2) Mawar merah yang terdapat di gurun pasir yang munculnya setahun sekali
 • Fadillah, Fadheela. Fadheela, Fadhilah, Fadhilla, Fadila, Fadilah, Fadilla : Bersifat benar, berbudi tinggi, berbeda, mulia, sifat yang baik, kebaikan, yang utama, yang menonjol (Arab)

Ainiya Faida Azmi → The girl who has a strong will and usefulness like a springing lushed tree; Anak yang memiliki ketegaran hati dan bermanfaat bagai pohon rimbun yang bersemi

 • Ainiya : Pohon rimbun yang bersemi
 • Faida : Manfaat
 • Azmi : Keteguhan hati

Ainun Mahya → A Shinning eyes; Mata yang bersinar

 • Ainun : Mata
 • Mahya : Bersinar

Aira Syahraini Apriyagung Putri

 • Aira → Air : 1) Udara (Inggris) 2) Cairan (Indonesia)
 • Syahraini : Dua bulan (Arabic)
 • Apriyagung Putri : Putri dari ayahnya

Aisah Sofia Melody AL-Awalia

 • Aisah : Cantik, pintar, arti spesifiknya kemakmuran
 • Sofia : Kebijaksanaan
 • Melody : Gabungan nama orang tua
 • Al-Awalia : Yang pertama

Aisha Alifa → Friendliness alive; Keramahtamahan yang hidup

 • Aisha : Hidup
 • Alifa : Keramahtamahan

Aisha Farhana → Alive and cheerful Girl; Anak perempuan yang hidup dan bergembira

 • Aisha : Hidup
 • Farhana : Gembira

Aisha Mughny Shaliha → The girl whose life is filled with riches and kindness; Anak perempuan yang hidupnya penuh dengan kekayaan dan kebaikan

 • Aisha : Hidup
 • Mughny : Kaya
 • Shaliha : Shalihah

Aisha Syifa Aalinarrohman → Aisha si obat penerang kedua orang tuanya dan juga penyayang.

 • Aisha : Nama istri Nabi Muhammad
 • Syifa : Obat
 • Aalinarrohman → Alina, Aalina : 1) Terang (Sansekerta) 2) Mulia (Arab) + Rohman : 1) Nama belakang ayahnya 2) Penyayang

Aisyah Aila Varisha → Pembuka cahaya (menjadi pembuka untuk semuanya, memberikan cahaya, kelancaran & kesuksesan baik untuk keluarga, keimanan, pekerjaan & rizqy) yang mulia yang mencontoh Aisyah & dia adalah anak perempuan dari Andra Fahreza & Rahmawati

 • Aisyah : Istri Rasulullah SAW yang punya sifat ramah, pandai & baik
 • Aila : 1) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan (Indonesia) 2) Pohon oak (Inggris-Amerika) 3) Pembuka cahaya (Arab)
 • Varisha : Mulia

Aisyah Ayudia Inara Yansun → Semoga menjadi seorang perempuan yang baik, cantik, pintar, berkharisma, rendah hati dan tidak sombong sehingga kelak dia dapat berguna untuk orang2 yang ia cintai.

 • Aisyah : Seorang perempuan yang baik
 • Ayudia : Cantik, Rendah hati
 • Inara : Berkharisma, pintar
 • Yansun : Nama ayahnya

Aisyah Nuha Zahira

 • Aisyah : Seorang perempuan yang baik
 • Nuha : Intelek, pikiran (Arab)
 • Zahira → Zahir : Yang cantik berseri (Arab)

Ajeng Pramesti Ramadhani → Permaisuri/putri bangsawan yang lahir di bulan suci ramadhan yang akan menjadi rahmat dan berguna bagi orang tua, kehidupan sosial, pekerjaan dan agamanya.

 • Ajeng : Putri bangsawan (Jawa Kuno)
 • Pramesti : Permaisuri (Sansekerta)
 • Ramadhani : Bulan Ramadhan

Ajury Adil Diha

Akia Kynatha Nadezda Haryono

 • Akia : Saudara perempuan (Arab)
 • Kynatha : ?
 • Nadezda : ?
 • Haryono : Nama ayahnya *IMHO

Akifa Naila → The girl who likes staying in mosque is pleasure to give; Wanita yang rajin beritikaf di masjid dan suka memberi

 • Akifa : Wanita yang raji beritikaf di masjid
 • Naila : Anugerah

Alana Maika Chen

 • Alana, Alan : Cheerful
 • Maika, Michael : Who is like God
 • Chen : Nama marga ayahnya

Alayya Dzikra Gavaputri

 • Alayya → Alayyah : Yang berderajat luhur (Arab)
 • Dzikra : Peringatan
 • Gavaputri → Gava : ? + Putri : Anak perempuan

Alesha Zahra Saputra → Semoga anak-anak kita memang jadi anak-anak yang bisa selalu membawa kebahagiaan, takut pada Tuhan, selalu dilindungi Tuhan dan menjadi anak yang beruntung

 • Alesha : Selalu di lindungi Allah (Arab). Beruntung
 • Zahra : Bunga mawar
 • Saputra : Nama ayahnya

Alessa Azkayla Nadhifa

Aleesya Amenda

Aleiya Maisara

Aleyza Naiaraputri Kusumo

 • Aleyza : Joy, holy atau sacred to God (Hebrew)
 • Nayara : 1) Pemberi kedamaian (Indian Americans) 2) Mulia (Arabic))
 • Kusumo : Nama keluarga

Alifa Hibatillah Rayyana

 • Alifa : Anak pertama
 • Hibatillah : Anugrah dari Allah SWT (Arab)
 • Rayyana : ?

Alifa Naufalyn Fikria Rabbani → Anak yg dermawan yang suka berpikir & cerdas, suka berdzikir & selalu ingat kepada Allah

 • Alifa : Anak pertama
 • Naufalyn : Dermawan
 • Fikria : Berpikir/cerdas,
 • Rabbani : Berdzikir

Alifah Khalda Soraya (Khalda) → Perempuan Utama yang dimuliakan Allah SWT

Alika Naila Putri → Putri yang sukses & jujur.

 • Alika, Alikha, Alikah, Alesa : 1) Yang tercantik (Afrika) 2) Bangsawan (Hawai) 3) Kebahagiaan, kehormatan & pernikahan, kecantikan (Indonesia) 4) Cinta (Arab)
 • Naila : Kesuksesan (Arab)

Alina Sekar Arumingratri A*** (Aline)

 • Alina : Cantik (Polandia)
 • Sekar : Bunga (Jawa)
 • Arumingratri → Arum : Harum (Jawa) + Ing : Di (Jawa) + Ratri : Malam hari (Jawa)
 • A*** : Nama depan ibunya

Alisha Khaira Wilda → Kemuliaan dan kebaikan seorang bidadari

 • Alisha : Mulia
 • Khaira : Baik
 • Wilda : Bidadari

Aliyyah Nabila Zahra

 • Aliyah, Aliyyah, Alia, Alia : Agung, bangsawan, mulia, tinggi, derajat social yang tinggi (Arab)
 • Nabila : Keturunan bangsawan (Arab)
 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar (Arab)

Aliyyah Nur’aini Shafiyah Putri Sampurna → Cahaya mataku yang jernih dan berderajat tinggi

 • Aliyah, Aliyyah, Alia, Alia : Agung, bangsawan, mulia, tinggi, derajat social yang tinggi (Arab)
 • Nur’aini → Nur : Cahaya + ‘Aini : Mata
 • Shafiyah : Jernih (Arab)
 • Putri : Anak perempuan
 • Sampurna : Nama ayahnya

Allisya Aura Ma’rifah

 • Allisya : ?
 • Aura : Udara, angin sepoi-sepoi (Yunani)
 • Ma’rifah : ?

Almaqhvira Keysha Putri (Keysha) → Seorang putri yang maha pengampun (selalu memberi ampunan)

 • Almaqhvira : Ampunan
 • Keysha : ?
 • Putri : 1) Anak dari raja 2) Nama keluarga ibunya

Alula Farzana Ayunindya

 • Alula : 1) Yang pertama (Arabic) 2) Gabungan nama orang tuanya Agung Waluyo dan Rina Aulia
 • Farzana : Bijak, pandai (Islamic)
 • Ayunindya : Gadis cantik yang diberi kelebihan (Indonesia)

Alvina Faraditya

Alya Adriana → Orang yang sangat suka melakukan kebaikan yang tiada henti nisbahnya.

 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Adriana : ?

Alya Dewina Maryam Laksono

 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Dewina : Cantik seperti dewi
 • Maryam, Siti Maryam : Wanita yang tegar dan tabah, salah satu dari dua wanita yang dijamin masuk syurga
 • Laksono : Nama ayahnya

Alya Jazilah → Semoga menjadi anak/orang yang bijak dalam berkata-kata dan mengamalkan apa yang diperkatakan.

 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Jazilah : ?

Alya Maraya

 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Maraya : ?

Alya Mukhbita → Wanita yang tinggi derajatnya dan berakhlak mulia

Alysa Intan Santika

 • Alysa : Permaisuri (Yunani)
 • Intan : Batu berharga, permata (Jawa)
 • Santika : ?

Alysha Sarah Humayra

 • Alyssa : Noble, truth, rational
 • Kayla : Pure and beloved
 • Hofmann : Nama keluarga

Alyssa Putri Cleymans

 • Alyssa : Kepercayaan
 • Putri : Anak perempuan
 • Cleymans : Nama ayahnya

Alyssa Vanya Nazila

 • Alyssa : Kepercayaan
 • Vanya : Sangat ramah (Slavic)
 • Nazila : ?

Amala Nadhifa Nuaim → Amalan yang bersih sehingga mendapatkan kenikmatan yang berlebih

Amina Malika Salma → Ratu/Pemimpin yang dipercaya dan dapat memberikan keselamatan

 • Amina: amanah, yang dipercaya
 • Malika: Ratu, Pemimpin
 • Salma: Keselamatan

Amrina Rosyada → Petunjuk (solusi) bagi segala masalah

Anahatta Ramadhina Rheva Prasetiya → Wanita harum dan setia yang lahir dibulan penuh kesucian

 • Anahatta : Perpaduan cinta & kasih sayang
 • Ramadhina : Penuh dgn rahmat
 • Rheva : Lahir dengan kekuatan (Latin)
 • Prasetiya : Nama ayahnya

Anais Jelita

Anastasha Vianni Gracella

 • Anastasha : ?
 • Vianni : Diambil dari violin (biola)
 • Gracella : Anak anugrah dari Tuhan

Anastasia Vania Feodora Selfianto

Anbiyaa Juno Khaliluna

 • Anbiyaa : 1) Para nabi 2) Diambil dari surat AL-QUR’AN ke 21 yang dimana dia lahir jam 9 malam
 • Juno : Dewi kesuburan & dewi kematian (Romawi Kuno)
 • Khaliluna : Kekasih kami. Diambil dari tafsir surat AL-FATIHAH

Andara Lintang Maiza

 • Andara : Anak Gadis
 • Lintang : Bintang (Jawa)
 • Maiza : Gabungan nama ayah ibunya

Andhara Kirana Mahestri

 • Andhara : Manusia
 • Kirana : Cahaya terang benderang
 • Mahestri : Perempuan yang kuat

Andi Fatimah Maryam Qurrata’lain Al-Mutmainnah → Semoga menjadi anak yg pandai dan cerdas dalam hal agamanya (seperti Fatimah) dan menjadi wanita yang dapat menjaga harga dirinya & kesuciannya (seperti Maryam), yang indah dipandang mata oleh setiap org dan memiliki jiwa yg tenang

 • Andi : Gelar dr tanah Bugis
 • Fatimah : Nama putri Nabi Muhammad yg paling mulia
 • Maryam : Nama ibundanya Nabi Isa Alaihissalaam, wanita paling suci
 • Qurratal’ain : 1) Nama seorang ulama yg selain cantik rupawan jg berilmu tinggi 2) Yang indah dipandang mata
 • Al-Mutmainnah : Jiwa yg tenang (Ayat Al-Quran)

Andrea Reenee Shevanya

 • Andrea, Andria, Andrianna, Andreia, Andreina, Andreya, Andriana, Andreana, Andera : Courageous and strong (Greek, Latin)
 • Reenee, Renée, Ranae, Ranay, Ranée, Renae, Renata, Renay, Renaye, René : One who has been reborn (French)
 • Shevanya : ?

Angelica Adra Wahyu Leora

Anindita Keisha Zahra → Seorang putri yang tanpa kekurangan dan tanpa cacat dan memiliki akhlak seperti putri Rasulullah SAW.

 • Anindita : Seorang yang tanpa kekurangan dan tanpa cacat (Jawa)
 • Keisha : Putri
 • Zahra : Nama Salah Satu Putri Rasulullah SAW (Arab)

Anindita Khairinniswa → Wanita yg cantik & baik hati anak Hudi & Wita

 • Anindita → 1) Unggul, tanpa cela, sempurna 2) Ani : Cantik (Hawai) + Dita : Gabungan nama ayah ibunya, Hudi dan Wita
 • Khairinniswa : Baik hati

Anindita Parameswari

 • Anindita : Unggul, tanpa cela, sempurna
 • Parameswari → Parama : Manusia + Iswara/i : Unggul, terpilih, paling utama

Anindya Aisyah Fikr Al-Baasith

 • Anindya : Sempurna
 • Aisyah : Nama istri kanjeng Rosul SAW, yang cantik, pintar ilmu fiqh, kesehatan, dll
 • Fikr : Sang pemikir
 • Al-Baasith : Diambil dari Asmaul Husna artinya sang Maha Lapang

Anindya Maheswari Adiputri

 • Anindya : Sempurna
 • Maheswari : Bidadari yang cantik
 • Adiputri : Nama ayahnya

Anisa Ramadhani Roselien

 • Anisa : Perempuan
 • Ramadhani : Karena lahirnya di bulan ramadhan
 • Roselien → Rose+ Lien : Gabungan nama neneknya

Anna Izzati Syauqina → Putri muliaku yang dirindukan

Annika Cordelia Maharani → Ratu yang baik hati dan anggun

 • Annika : Anggun (Spanyol)
 • Cordelia : Baik hati (Latin)
 • Maharani : Ratu (Sastra lama)

Annina Mehulinta Ginting

Annisa Faiha → The girl who has many advantage; Anak perempuan yang memiliki banyak kelebihan

 • Annisa : Anak Perempuan
 • Faiha : Banyak kelebihan

Annisa Kasturi Naim → The girl of the heavenly host is fragrant like kasturi flowers; Anak perempuan penghuni surga yang harum bagai bunga kasturi

 • Annisa : Anak Perempuan
 • Kasturi : Bunga Kasturi
 • Naim : Surga Naim

Aqila Syua Firayza → Anak yang cerdas pancaran sinar firayza

 • Aqila : Cerdas
 • Syua : Pancaran Sinar
 • Firayza : Nama ayahnya

Aqilah Ghoziyah Al-Fath

Aqilah Taqy Zhafirah

Aqilasha Queennaya Garnetarin → Manusia berakal dan berakhlak seperti Siti Aisyah yang merupakan ratu ayah bundanya dan permata kakek kakeknya

 • Aqilasha → Aqil : Bijaksana, berakal (Arab) + : Diambil dari nama istri nabi Siti Aisyah
 • Queennaya → Queen : Ratu + Naya : Gabungan nama ayah ibunya, Resna dan Sunjaya
 • Garnetarin → Garnet : Nama salah satu bebatuan, garnet + Arin : Singkatan dari nama kakeknya

Arij Addahma El-Fariza → The chosen green garden which is fragrant; Kebun hijau pilihan yang sangat harum

 • Arij : Harum
 • Addahma : Kebun hijau
 • El-Fariza : Terpilih

Ariqa Fatina → The kind and attractive girl; Anak perempuan baik budi dan menarik hati

 • Ariqa : Baik
 • Fatina : Menarik

Arkana Deva Sashikirana → Dewa pelindung buat keluarga dan lingkungannya yg berparas cantik seperti bulan purnama

 • Arkana : Pelindung
 • Deva : Dewa
 • Sashikirana : Bulan purnama

Armelle Kaitlyn Huang

 • Armelle : Putri
 • Kaitlyn : Anak kesayangan yang mungil
 • Huang : Nama keluarga ayahnya

Artahsasta Kavindra Nararya → Anak yan:g gagah berani dan berhati mulia seperti pujangga

 • Artahsasta : Pejuang yg gagah berani
 • Kavindra : Pujangga
 • Nararya : Mulia

Artanya Rinjani Landjanun

 • Artanya → Art : Seni (Inggris) + Anya : Grace/favor (Rusia) → Berkah/rahmat yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi
 • Rinjani : Diambil dari nama gunung terindah di Indonesia yang letaknya di Lombok
 • Landjanun : Nama keluarga ayahnya

Aruna Sachi Kayana → Anak yang suci, ceria, bersinar hangat dan selalu memberikan kebahagiaan kepada orangtuanya

 • Aruna : Sinar senja kemerah-merahan (Sansekerta)
 • Sachi : Anak kebahagiaan (Jepang)
 • Kayana : Suci (Sansekerta)

Arwen Alexandra

 • Arwen : Nama karakter dalam film LOTR
 • Alexandra, Alexandria, Alexandrea, Alixandra, Alessandra, Alexis, Alondra, Aleksandra, Alejandra, Sandra, Sandrine, Sasha : 1) Diambil dari nama pecatur rusia yg cantik 2) A helper and defender of mankind (Greek)

Ashley Adanna

 • Ashley, Ashlie, Ashlee, Ashleigh, Ashly, Ashleye, Ashlya, Ashala, Ashleay : 1) Diambil dr nama aktris Ashley Judd 2) From the meadow of ash trees (English)
 • Adanna : Father’s Daughter (Afrika)

Askana Sakhi → A kind and gracious girl; Anak perempuan yang baik hati dan murah hati

 • Askana : Anak perempuan yang baik hati
 • Sakhi : Murah hati

Asoka Firda Rahmadania Malaon → Bunga Asoka dari sorga yang akan menjadi rahmat bagi dunia putri keluarga Malaon

Assyifatu Haifa → The girl is like a thirsty healer; Anak perempuan yang bagaikan obat penawar dahaga

 • Assyifatu : Obat penyembuh
 • Haifa : Ramping

Asya Ardenia Rahdian → Berkah Tuhan berupa cahaya yang bisa menjadi tempat untuk berlindung

 • Asya : Cahaya
 • Ardenia : Tempat berlindung
 • Rahdian : 1) Nama ayahnya 2) Berkah Tuhan

Athaya Rizallia Octanta

 • Athaya : Karunia dari Allah SWT
 • Rizallia : Nama ayahnya
 • Octanta : Nama bulan Oktober

Athifa Farihan Warda → The girl with an happy feeling like a rose; Anak perempuan yang memiliki perasaan gembira bagai bunga mawar

 • Athifa : Perasaan
 • Farihan : Gembira
 • Warda : Bunga mawar

Atika Balqis Azizah → A gracious and glorious queen; Ratu mulia yang pemurah

 • Atika : Pemurah
 • Balqis : Ratu
 • Azizah : Mulia

Atika Zahra Ratifa → The girl who is gracious, cheerful and having good personality; Anak perempuan yang berakhlak baik, pemurah dan berseri-seri

 • Atika : Pemurah
 • Zahra : Berseri-seri
 • Ratifa : Berakhlak baik

Atiqa Fairuz Khalisa → A beautiful girl like a solid precious stone; Anak perempuan yang cantik bagai permata murni

 • Atiqa : Anak perempuan yang cantik
 • Fairuz : Permata
 • Khalisa : Murni

Atiya Arrum Aryanti

 • Atiya = Hadiah
 • Arrum = Salah satu surah Al-Qur’an yang di dalamnya terdapat sebagai dasar dimana orang disatukan/dipertemukan berlainan jenis dalam perkawinan
 • Aryanti = Gabungan nama ayah ibunya Ambar & Yanto

Audhylya Eka Putri → Anak Ugi dan Hery yang membawa berita menyenangkan adalah perempuan pertama.

 • Audhylya → Audhy : Keberanian seorang bangsawan/kuat + Lya : Pembawa berita yang menyenangkan
 • Eka : Satu, pertama
 • Putri : Perempuan

Audis Maritzabell

Audrey Jasmine Aliaputri

 • Audrey, Audree, Audry, Audra, Audrea, Adrey, Audre, Audray, Audrin : Wanita yang memiliki kekuatan seperti bangsawan (Inggris)
 • Jasmine, Jaslyn, Jaslynn, Jasmeen, Jasmin, Jasmina, Jasminda, Jasmyn, Jasmyne : Bunga melati yang memiliki wangi harum semerbak (Persia)

Audrey Nathania → Anugerah Tuhan yang Kuat

 • Audrey, Audree, Audry, Audra, Audrea, Adrey, Audre, Audray, Audrin : 1) Wanita yang memiliki kekuatan seperti bangsawan (Inggris) 2) Mulia (Perancis)
 • Nathania : Anugerah Tuhan

Aufa Alfya Rygye

 • Aufa : Yang lebih tepat
 • Alfya : Memiliki seribu sifat
 • Rygye : Gabungan nama ayah ibunya

Aufa Rizky Aulia

Aufti Tsabitha Zhahirah

Aulia Izzatunnisa → The girl who has love and glory; Anak perempuan yang penuh rasa cinta dan kemuliaan

 • Aulia : Penuh rasa cinta
 • Izzatunnisa : Anak perempuan yang memiliki kemuliaan diri

Aulia Zahra Roy

Aura Jihan Fadilla

Aura Latisha Aquina → Ratu yang memancarkan cahaya(sinar) kebahagiaan

 • Aura : Sinar atau Cahaya
 • Latisha : Keceriaan, kebahagiaan
 • Aquina : Ratu, pemimpin wanita

Aurantiasya Naura Vinrie → Bunga yang berwarna jingga, anak dari ayah dan ibunya

 • Aurantiasya : Jingga
 • Naura : Bunga
 • Vinrie : Gabungan nama ayah ibunya

Aurelia Syahidati Putri

 • Aurelia : Yang keemasan, makmur, bahagia (Latin)
 • Syahidati : ?
 • Putri : Anak perempuan

Aurella Ivana Marillee → Anak yg dititipkan Tuhan kepada kami

Aurell Revita Angeline Pelupessy

 • Aurell → Aurum : Pagi yang keemasan, emas (Latin)
 • Revita : Hidup kembali, kehidupan (Indonesia)
 • Angeline : Diambil dari nama neneknya
 • Pelupessy : Nama keluarga

Aurora Pradipta Amelia

 • Aurora, Aurore, Aurea, Aurorette (Latin) : Cahaya pagi yang pertama muncul, dewi fajar
 • Pradipta : Cahaya yang menerangi
 • Amelia : ?

Ava Dasha Adore → Perempuan anugrah dari Tuhan yang mengagumkan

 • Ava Adore : Diambil dari lagunya The Smashing Pumpkins
 • Ava, Eva, Avada, Avae, Ave, Aveen, Avah : 1) First woman (Greech) 2) Strength, desired (German) 3) Alive (Hebrew) 4) Bird (Latin) 5) Voice, song, sound (Persian) 6) The juniper tree (Old French) 7) Like a bird (Engglish America)
 • Dasha : Anugrah dari Tuhan
 • Adore : Kekaguman (Inggris)

Ava Naima Dewi → Anak perempuan pertamanya Arienda dan Farid, yang cantik seperti dewi dan (insyallah) membawa kebahagiaan dan rejeki bagi sekelilingnya.

 • Ava, Eva, Avada, Avae, Ave, Aveen, Avah : 1) First woman (Greech) 2) Strength, desired (German) 3) Alive (Hebrew) 4) Bird (Latin) 5) Voice, song, sound (Persian) 6) The juniper tree (Old French) 7) Like a bird (Engglish America)
 • Naima → Naeema : Membawa kebahagiaan dan rejeki bagi sekelilingnya
 • Dewi : Nama belakang keluarga

Avariella Alesya

 • Avariella : Wanita yang kuat
 • Alesya : Gabungan nama ayah ibunya, Alexandria & Syaiful

Aydinastin Aylakiva

 • Aydinastin : Pemimpin yang kuat dan cerdas
 • Aylakiva : Pembawa cahaya perlindungan

Ayla Sia Alandy

 • Ayla : Seorang Jedi perempuan berkulit biru yang gagah berani dan jagoan (diambil dari bukunya Star Wars)
 • Sia : Penyanyi cewek yang sering nyanyi sama Zero 7 dan suaranya sangat unik dan orangnya very down to earth
 • Alandy : Nama belakang ayahnya

Aysha Ailani Arka→ Pemimpin yang soleh & bijaksana, yg bisa menebarkan cahaya

 • Aysha : Wanita soleha & terhormat
 • Ailani : Pemimpin yang bijaksana
 • Arka : Cahaya matahari

Azalea Khaliqa Dzahin → Anak yg anggun ciptaan Allah yg cerdik dan pandai

 • Azalea : 1) Bunga, anggun (Yunani) 2) Demokrasi (Arab)
 • Khaliqa : Ciptaan Allah (Arab)
 • Dzahin : Cerdik dan pandai

Azka Salsabila Dayyina Putri

Azka Syandana Rahman → Kebaikan yang lebih bersih & lebih sempurna dan mengalir terus

 • Azka : Lebih bersih, lebih sempurna (Arab)
 • Syandana : Mengalir terus (Sansekerta)
 • Rahman : Kebaikan (Arab)

Azkadina Maritza

 • Azkadina : Saleh dan taat kepada agama
 • Maritza : Diberkati

Azmi Ryadhil Abror

Azmi Zidanil Naufal

B

Balqis Fayruz Zaman → Ratu yang menjadi permata sepanjang zaman dan bagi orangtuanya

 • Balqis : Ratu & Istri Nabi Sulaiman
 • Fayruz : Permata
 • Zaman : 1) Masa, waktu 2) Nama belakang ayahnya

Belani Tyang Alithandoko → Diharapkan setelah dewasa dia jadi orang yang dapat memperjuangkan hak-hak orang banyak.

 • Belani Tyang Alit : Membela orang kecil (Jawa)
 • Handoko : Nama ayahnya

Belvana Luthfia Fithri → Anak yang jujur, lemah lembut dan suci

 • Belvana : Jujur (Latin)
 • Luthfia : Lemah lembut (Arab)
 • Fithri : Suci (Arab)

Binar Cahaya Indrasara → Binar cahaya bulan

 • Indrasara : Bulan

Binar Cahaya Sasikirana → Binar cahaya bulan

 • Sasikirana : Bulan Purnama

Bizzati Hanif Raushan Fikri

C

Caecilia Citraningtyas Winanti

 • Caecilia : Diambil dari nama salah satu orang suci
 • Citraningtyas → Citra : Bayangan + Ning : Di + Tyas : Hati
 • Winanti : Yang dinanti (Jawa)

Caitlynn Anjanique Tjandra → Murni pemberian Allah

 • Caitlynn : ?
 • Anjanique : ?
 • Tjandra : Nama belakang ayahnya

Callysta Nathania Febriani → Anugerah tercantik dari Tuhan untuk Febry dan Ani

Caressa Chise → Semoga menjadi little star-nya mama papa yang lembut perhatian dan penuh kebajikan

 • Caressa : Perempuan yang lembut, atau perhatian
 • Chise : Little star atau bisa juga diartikan torrent of wisdom

Chairunnisa Salsabila Putri

 • Chairunnisa, Khairunnisa : Gadis yang paling cantik
 • Salsabila : Nama mata air di surga, musim semi (Arab)
 • Putri : Anak perempuan

Chayarini Widy Auliadisty

Chayra Fayyola Nadhifa → Putri yang memiliki pribadi yang baik dengan hati yang tulus dan bersih

 • Chayra, Khairah : Kebaikan (Arab)
 • Fayyola : Ketulusan (Afrika Selatan)
 • Nadhifa, Nadhif : Bersih

Chelsy Niktyo Sachiko Santoso

Cira Amadia Wikan

 • Cira : Matahari (Italia)
 • Amadia Wikan : Sederhana nan Alim (Bali)

Clara Nathania Hardy → Anugrah Tuhan yang cantik buat keluarga Hardy

 • Clara : Cantik/terindah
 • Nathania : Anugrah Tuhan/hadiah dari Tuhan
 • Hardy : Gabungan nama ayah ibunya

Cordelia Khansa Rafani → Wanita yg baik hati, hangat, bahagia dan kaya raya.

 • Cordelia : Gadis yg hangat & baik hati (Arab)
 • Khansa : Wanita yang baik (Arab)
 • Rafani : Bahagia serta kaya raya (Arab)

Cut Aldila Febiana

Cut Alviana Fortundhiya

Cut Alya Fitriana

Cut Syamillah Waty → Seorang pahlawan yang memiliki tahilalat di wajah keindahan

 • Cut : Nama seorang pahlawan di aceh
 • Syamillah : Tahi lalat yang ada di wajah
 • Waty : Keindahan

D

Daffa Nurul Azizan Khasyatullah

Dafhina Adinda Putri

Dalili Fahimah → Pemimpin yang bijak dan punya kemampuan memimpin

Damara Ramadhani Maritza

 • Damara : Gadis yang cantik (Sansekerta)
 • Ramadhani : Bulan Suci Ramadhan
 • Maritza : Selalu di beri limpahan rejeki oleh Allah SWT (Arab)

Damaris Afifah Yuharman → Wanita yg sopan dan santun serta bermartabat tinggi

 • Damaris : Wanita yg sopan dan santun (Yunani)
 • Afifah : Wanita yg bermartabat tinggi (Arab)
 • Yuharman : Nama ayahnya

Daneen Jenna Alesha

 • Daneen : Princess
 • Jenna : Heaven, paradise
 • Alesha : Protected by God

Danesha Aquina Athaya Toska → Walaupun kelak anak ini sukses setinggi langit (biru) dia gak akan lupa daratan (hijau=bumi). singkatnya akan selalu rendah hati.

 • Danesha : Cerdas, karena menurutku perempuan harus cerdas
 • Aquina : Quin, lebih karena anak pertama perempuan
 • Athaya : Anugrah Illahi, walau bagaimanapun, danesha adalah rahmat dari Allah
 • Toska : Warna campuran hijau dan biru, terinspirasi dari penyanyi sindentoska

Daundra D’Kanza Syaurellia → Anak yang dapat melindungi dan selalu seperti bunga yang keemasan.

 • Daundra, Daun : Pelindung
 • D’Kanza, Kanz : Harta yang terpendam (anak)
 • Syaurellia : Nama ayahnya. Aurell sendiri artinya bunga yang keemasan.

Daundra Putri Thalia

 • Daundra : Pelindung
 • Putri : Anak perempuan
 • Thalia : Mekar (Yunani)

Davina Aisyah Aqilah

Davina Puan Ralyzqia → Satu yang tercinta seorang putri, rizki untuk Raya dan Selly

 • Davina, Davine : Disayangi (Ibrani)
 • Puan : ?
 • Ralyzqia : ?

Deandra Raynelle Dintarina (Andra) → Wanita pemberian Tuhan buah cinta Widy & Erina

 • Deandra : Berasal dari Tuhan (Latin)
 • Raynelle : Ratu atau wanita (Latin)
 • Dintarina : Diambil dari kata Widy cinta Erina

Deeva Zevanna Dekaputri

 • Deeva, Diva : Dewi kecantikan
 • Zevanna : Pusaka berharga
 • Dekaputri : Putri dari Bp. Deka

Demitri Fauziyah Syifa Imtinan

 • Demitri : Namaku
 • Fauziyah : ?
 • Syifa : Penyembuh
 • Imtinan : Anugrah

Denisha Ananda Revi

 • Denisha → Danish : Pengetahuan, bijak (Arab)
 • Ananda Revi : Anaknya Reny dan Yuvi

Desty Aulia Putri

Devika Sarisha Madhuri → Dewi kecil yang anggun dan cantik. Sekalipun hanya sedikit tetaplah berusaha menjadi seorang dewi yang akan membantu/menolong orang lain dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih

 • Devika : Dewi kecil
 • Sarisha : Anggun
 • Madhuri : Manis/cantik

Dhia Naila Hana → Orang yang suka memberi tanpa keberatan

Dhia Syarafana Cahaya

Disaya Rajwa Hatma

 • Disaya : Arah (Thailand)
 • Rajwa : Harapan (Arab)
 • Hatma : Nama ayahnya

Dorothea Tanaya Putri Anindita

E

Earlyta Arsyfa Salsabila Hamdani → Awal yang cantik menjadi anak yg mulia dan menjadi mata air surga bagi orangtuanya

 • Earyta → Early : Awal + Lyta : Jelita, cantik
 • Arsyfa : Mulia (Arab)
 • Salsabila : Mata air surga (Arab)
 • Hamdani : gabungan nama ayah ibunya

Eidra Putri Anggadipura

 • Edira : Dari nama ayahnya
 • Putri : Jenis kelaminnya
 • Anggadipura : Nama keluarga

Eldreda Riorra Lenneth Applechloe

 • Eldreda : Gadis bijak
 • Riorra : ?
 • Lenneth : Kuat
 • Applechloe : Pohon apel yang sedang bersemi

Elisabeth Davina Quinn Andisca → Anak Budi dan Sisca yang paling dicintai, pintar dan bijaksana

 • Elisabeth : Nama babtis
 • Davina : Kecintaan, kekasih
 • Quinn : Pintar dan bijaksana
 • Andisca : Anak Budi dan Sisca

Elora Fairuz Messi

 • Elora : Pembawa kebahagiaan
 • Fairuz : Permata (Arab)
 • Messi : Diambil dari nama Lionel Messi pemain bola terkenal

Elvira Mutia Anggraini

Elysia Safa Haura → Anugerah dari surga seorang wanita berkulit putih yang tegar

 • Elysia : Anugerah dari Surga
 • Safa : Tegar
 • Haura : Wanita yang putih

Emira Giza Humairah

Evangeline Li Tunggal → Kabar baik untuk keluarga Li dan Tunggal

 • Evangeline : Kabar baik
 • Li Tunggal : Nama ayah dan ibunya

Evelyn Magdalena Irianto

F

Fabian Nuriel Keiru → Anak yang menjadi cahaya kemakmuran keluarga Ira & Heru

 • Fabian : Kemakmuran (Latin)
 • Nuriel : Cahaya (Arab)
 • Keiru : Gabungan nama ayah ibunya

Faihansa Raisan

 • Faihansa → Faiha : Memiliki banyak kelebihan + Hansa : Nama salah seorang pejuang muslimah yg stronger di jaman Nabi Muhammad SAW
 • Raisan : Nama keluarga ayahnya

Farah Hasywaza Audreymayna → Kami berbahagia atas kehadiran anak sebagai pengisi kekosongan selama ini, dan semoga dia menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa

 • Farah : Bersuka cita, krn kami senang atas kehadiran nya yg sudah lama di tunggu-tunggu
 • Hasywaza, Hasywa : Pengisi kehampaan
 • Audreymayna → Audrey : Bangsawan, semoga dia menjadi anak yang disegani dan berwibawa + Mayna : Lahir bulan Mei

Faranissa Khanza Zahra Asyfa

Fathimah Ghaida Azzahrah

Fathiya Aulia Nisa

 • Fathiya : Kemenangan
 • Aulia : Mulia
 • Nisa : Wanita

Fathiya Azzahrah → Anak pertama yang secantik bunga

Fathiya Zahra Santoso → Anaknya Santoso seorang wanita pemenang/unggul dan bersinar/cemerlang

Fatin Amabel Nirwasita → Wanita Cantik yang baik hati dan bijaksana

Fayza Meifira

 • Fayza : Pemenang (Arab)
 • Mei : Bulan kelahiran
 • Fira : Gabungan nama ayah bundanya, Lutfi & Ira

Febianne Hijra Syairraini

 • Febianne : Bulan kelahiran
 • Hijra : Bulan hijriah
 • Syairraini : Nyanyian hujan

Ferreneza Amevie Lavianto

Filzah Risky Amalina

Firdania Zahrah Nurafifah

Francine Mentari

Freya Anindita Rahmalia

 • Freya : Dewi cinta dan kesuburan (Skandinavia)
 • Anindita : Sempurna
 • Rahmalia : Penggalan dari rahma aulia, berarti yang diberi rahmat oleh para aulia

G

Gabriella Valerie Annayaputri Pratolo → Putri anaknya Anna dan Pratolo yg kuat

Galuh Pitantri Anindyanari

Gazelle Ivy Lovely Kanter

Grace Efata Scherienne Harefa

Graciella Vania Nataniel

 • Graciella → Grace : Nama ibunya + Ciella : ?
 • Vania : Diambil dari nama panggilan kakak dan adik dari ayah dan ibunya
 • Nataniel : Nama keluarga

Gwen Alexandra Larasati Zahwan

Gwen Syareefa Putri → Anak perempuan yg cantik dan dimuliakan

 • Gwen, Gwyneth : 1) Diambil dari nama Gwen Stefani 2) Cantik (Wales)
 • Syareefa, Syarifa : Yang di muliakan (Arab)
 • Putri : Anak perempuan H

H

Hagya Sophia

 • Hagya → Aya : Kehidupan, cahaya matahari, suci (Turkish)
 • Sophia : Kebijaksanaan

Haifa Hanna Alhawarizmi

 • Haifa : Ramping dan halus
 • Hanna : Bunga (Jepang)
 • Alhawarizmi : Cendikiawan muslim

Haninda Aulia

Hannah Edith Togatorop

Hanny Octavia Ramadhani Savitri → Buah kasih sayang kami yg lahir dibulan October yg bersamaan dgn bulan suci ramadhan & nantinya kami harapkan jadi wanita yg suci/agung

 • Hanny → Honey : Panggilan sayang
 • Octavia : Bulan kelahiran, bulan October
 • Ramadhani : Bulan Ramadhan
 • Savitri : Wanita yg suci/agung

Haura Tuhfah Hazimah → Wanita berkulit putih bermata hitam yang sangat berharga yang memiliki keteguhan hati

 • Haura : Wanita berkulit putih bermata hitam
 • Tuhfah : Yang sangat berharga
 • Hazimah : Yang memiliki keteguhan hati

Haura Zahra Ramadhania

Hazura Indar Faradiba → Semoga bisa menjadi anak saleha yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang2 di sekitarnya, berbudi pekerti baik, dan mampu membentengi dirinya tanpa melupakan kaidah2 ketimuran dan agama.

 • Hazura : Membentengi diri
 • Indar : Diambil dari nama neneknya
 • Faradiba : 1) Gabungan nama ayah ibunya 2) Farah : Joy + Adiba : Cultured

Helyanna Dorothy Michaela Haryanto

Hilyatul Aulia → Pakaian atau perhiasan para aulia (wali Allah)

Hikari Azzahra

 • Hikari : Cahaya
 • Azzahra : Nama panggilan Aisyah, putri nabi Muhammad SAW. Yang berseri-seri (Arab)

I

Iffa Khalisa Balqis → Putri ayah dan ibu yang akan selalu memimpin dengan penuh kejujuran, kelembutan serta mempunyai jiwa yg ikhlas.

 • Iffa : 1) Jujur & ikhlas. 2) Gabungan dari nama ayah ibunya
 • Khalisha : Penuh kelembutan
 • Balqis : Ratu di negeri Yaman, isteri Nabi Sulaiman

Immanoella Sekar Ayu

Inas Luluah Asri

 • Inas : Baik hati
 • Luluah : Permata
 • Asri : Nama bapaknya

Inggrid Saskia Adristi Tawas → Anak Pemberian Tuhan Yang Baik yang akan menjadi pahlawan dan pelindung bagi sesamanya

 • Inggrid : Anak pahlawan
 • Saskia : Pelindung manusia (Hawai)
 • Adristi : Pemberian Tuhan Yang Baik
 • Tawas : Nama marga (Menado)

Intan Agrasandhya Wijaya → Kehadirannya menjadi sesuatu yang berharga laksana matahari, yang selalu menyinari keluarga kami

 • Intan = sesuatu yang berharga
 • Agrasandhya = Matahari terbit
 • Wijaya = selalu ada nama keluarga juga

Irdina Ilmuna → Kehormatan / pengetahuan

Isma Adwa Hanania → Memelihara cahaya yg dikasihi Allah

Ixia Maira Naobie → Bulan kebahagiaan Dina dan Bobie

 • Ixia : Nama sebuah bunga yang berarti kebahagiaan
 • Maira : Bulan (Islami)
 • Naobie : Gabungan nama ayahnya ibunya, Dina dan Bobie

Ixora Christi Gratia

J

Jacyntha Octavania

 • Jacyntha, Jacenda, Jacenia, Jacenta, Jacindia, Jacinna, Jacinta, Jacinth, Jacintha, Jacey : Sejenis bunga bakung (Spanyol)

Jasmine Nur Annisa → Semoga menjadi perempuan yg punya pribadi bagus, selalu berjalan dlm terang agamanya dan selalu menjaga nama baik dirinya, keluarga dan agamanya.

 • Jasmine : Bunga melati
 • Nur : Cahaya
 • Annisa : Wanita, perempuan

Janneta Khairani

Jibrilla Firyal Andavie (Jifa)

 • Jibrilla : Diambil dari nama malaikat Jibril
 • Firyal : Nama putri dari mesir
 • Andavie : Anak Dani dan Novie

Jihan Makailah Fakhirah

 • Jihan : Wanita terhormat (Arab)
 • Makaila : Pemberian Allah (Arab)
 • Fakhirah : Yang baik atau bagus (Arab)

K

Karaissa Naraya Anantiar

 • Karaissa : Cahaya dan beriman (Kara dan Raissa)
 • Naraya : Bahagia dan besar (Nara dan Raya)
 • Anantiar : Gabungan nama orang tua

Karina Tranggana Harmawan

 • Karina : Kasih Rio dan Nina
 • Tranggana : Bintang (Jawa)
 • Harmawan : Nama belakang ayahnya

Kayla Athaya Hasan → Pemberian/anugerah yang cantik dari Allah untuk keluarga Hasan

 • Kayla : 1) Putri yang dicintai, cantik 2) Mahkota (Ibrani)
 • Athaya : Pemberian dari Allah SWT
 • Hasan : Nama keluarga

Kayla Azzahra

Kayla Cikal Mulia (Kayla) → Semoga Kayla menjadi putri yang disayangi sebagai anak pertama yang akan membawa pada kemuliaan

 • Kayla : 1) Beloved princes. Putri yang dicintai, cantik 2) Mahkota (Ibrani)
 • Cikal : Yang pertama
 • Mulia : Diambil dari nama personil AB3 Widi Mulia. Kemuliaan

Kayla Fatimah Azzahra Ramadina

Kayla Gindya Azzahra

 • Kayla : Mahkota
 • Gindya : Gabungan nama ayah ibunya, Indro & Maya
 • Azzahra : Nama putri Nabi Muhammad Fatimah Azzahra

Kayla Hana Maharani

Kayla Putri Sanjaya (Kayla)

 • Kayla : Mahkota, kehormatan (Yahudi)
 • Putri : Diambil dari ibunya, Ayu Putri Wahono
 • Sanjaya : Diambil dari nama ayahnya, Doddy Sanjaya

Kayla Zhafira Syah Khair

 • Kayla : Mahkota (Latin)
 • Zhafira : Selalu beruntung (Arab)
 • Syah : 1) Nama belakang ayahnya 2) Alam (Arab)
 • Khair : 1) Nama belakang ibunya 2) Baik (Arab)

Kaynameera Janeeta Dwimanto → Putri Kay Anugerah Illahi untuk Dwimanto

 • Kaynameera → Kay : ? + Ameera : Putri
 • Janeeta : Anugerah illahi
 • Dwimanto: Nama ayahnya

Kaysha Aziza → Hidup bahagia dan mulia

 • Kaysha : Hidup dalam kebaikan dan bahagia
 • Aziza : Mulia

Kayyisa Ghania Afrin

 • Kayyisa : Wanita cerdik dan bijaksana
 • Ghania : Cantik
 • Afrin : Yang beruntung

Keenar Hanna Nailatul Izzah → Ciptaan yang memperoleh berkah dan kemuliaan

 • Keenar, Kinaryo : Ciptaan (Jawa)
 • Hanna : Berkah
 • Naila : Yang suka memberi, yang memperoleh/mendapatkan kesuksesan
 • Izzah : Kekuatan, tenaga

Keira Tatyanna Hadiradewi

 • Keira = Kependekan dari kesayangan Emir dan Ran
 • Tatyanna = Queen of fairies
 • Hadiradewi → Hadira : Precious + Dewi : Dewa dan dewi

Keisha Zahirah Margana

 • Keisha : Favorite (Afrika)
 • Zahirah: ?
 • Margana : ?

Kekira Athaleta Almeera Rahman → Satu yg tercinta anugerah seorang putri yg jujur dan pengasih

 • Kekira : Lovely one, satu yg tercinta (Hawai)
 • Athaleta → Atha : Anugerah (Arabic) + Letha : Truthful (Inggris)
 • Almeera : Putri (Arab)
 • Rahman : 1) Nama belakang ayahnya. 2) Pengasih (Arab)

Kenar Sadina Ikanah

 • Kenar : Sinar rembulan
 • Sadina : Pemilik kebaikan
 • Ikanah : Berhati Penunjuk

Keona Graniasha Mahalaadi → Love your life, my precious gift, o’ the great lady

 • Keona = God’s gracious gift (Hawaiian)
 • Graniasha → Grania : Love (Gaelic) + Asha : Life (African)
 • Mahalaadi → Mahala : Woman (American Indian) + Adi : Great, agung (Indonesian)

Keysha Aqilla Reviera

 • Keysha : Pohon pelindung
 • Aqilla : Terhormat
 • Reviera : Nama bunga (Belanda)

Khalila Sharen

 • Khalila, Khalilah (Arab) : Kesayangan
 • Sharen : ?

Khalisah Aulia Dimyati

 • Khalisah : Cantik
 • Aulia : Mulia/wali
 • Dimyati : Nama ayahnya

Khalisa Naura Athifa Wardhani

 • Khalisa : Murni, suci
 • Naura : Bunga
 • Athifa : Penuh kasih sayang
 • Wardhani : Nama belakang ayahnya, Wardhana

Khansa Abhyasa Chakkari Libinuko

 • Khansa : Seorang pejuang wanita(Arab)
 • Abhyasa : ?
 • Chakkari : ?
 • Libinuko : ?

Khansa Fidelya

 • Khansa : Seorang pejuang wanita (Arab)
 • Fidelya : ?

Khansa Hafishah Nabilah

 • Khansa : Seorang pejuang wanita (Arab)
 • Hafishah : ?
 • Nabilah : ?

Khansa Kayyisah Jamil → Wanita yg cantik dan sabar seperti sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kecerdikan

 • Khansa : 1) Seorang pejuang wanita (Arab) 2) Sahabat nabi yang sabar 3) Wanita berhidung mancung
 • Kayyisah : Wanita Cerdik
 • Jamil : Bagus, indah, cantik

Khanza Chaeruniza Karmid

 • Khanza, Khansa : 1) Seorang pejuang wanita (Arab) 2) Sahabat nabi yang sabar 3) Wanita berhidung mancung
 • Chaeruniza : ?
 • Karmid : Nama ayahnya

Khayla Almira Maritza → Putri Cantik yang mendapat berkah Allah

 • Khayla : Cantik
 • Almira, Almeera, Almeira, Almiera, Almyra, Almirah, Almeerah, Almeirah, Almierah : Putri, anak perempuan yang dilahirkan untuk menjadi bangsawan (Inggris)
 • Maritza, Marissa, Maressa, Maricia, Marisabel, Marisha, Marisse, Maritza, Mariza, Marrissa : 1) Mendapat berkah Allah (Arab) 2) Wanita dari lautan (Latin)

Kiandra Anaia Putri Mangunkusumo → Sebuah keajaiban yang merupakan jawaban dari Tuhan anak perempuan keluarga Mangunkusumo.

 • Kiandra : Keajaiban
 • Anaia : Jawaban Tuhan, anak ibu dan ayah
 • Putri : Anak perempuan
 • Mangunkusumo : Nama keluarga

Kiara Irza Hisanah

 • Kiara : ?
 • Irza : ?
 • Hisanah : Cantik

Kikandrya Charmaraiza → Kiriman karunia dari yang diatas yang merupakan cahaya penolong yang mempesona

 • Kikandrya : Singkatan dari Kiriman karunia dari yang di atas
 • Charmaraiza → Charm : Mempesona + Rai : Cahaya + Iza : Penolong

Kinanthi M*** Nalini

 • Kinanthi : Tembang jawa
 • M*** : Nama keluarga
 • Nalini : Cantik

Kinanty Nur Fathiyya Ragata → Cahaya kemenangan yang dinanti-nantikan

 • Kinanty : Yang dinanti
 • Nur : Cahaya
 • Fathiyya : Kemenangan
 • Ragata : Nama ayahnya

Kirana Raksa Mahardhika → Cahaya pelindung kebijaksanaan

 • Kirana : Cahaya
 • Raksa : Pelindung
 • Mahardhika : 1) Kebijaksanan 2) Nama belakang ayahnya

Kyla Putri Dewanti Saksono

 • Kyla : Pimpinan
 • Putri : Anak perempuan
 • Dewanti : Gabungan nama ayah ibunya
 • Saksono : Nama keluarga

L

Lakeisha Dyan Faranissa

 • Lakeisha = Hidup sejahtera
 • Dyan = Gabungan nama orang tua
 • Faranissa = Wanita gembira

Laradella Shafyna Prameswari → Wanita cantik utama yang penuh kebahagiaan.

Latetia Sheilafia → Wanita sempurna yang sehat lahir maupun batin.

 • Leticia, Letitia, Latetia = Kegembiraan (Latin)

Latisha Amirahyaputri Keswara

 • Latisha : Kebahagiaan
 • Amirahyaputri → Amiraputri : Anak perempuan Mia dan Rama + Hya : Diambil dari nama hotel tempat ayah ibunya menginap, Hotel Hyatt + Putri : Anak perempuan
 • Keswara : Nama belakang ayahnya

Lidwina Gresani Diva Maheswari

 • Lidwina : Gabungan nama kakeknya, Lie & Winardi
 • Gresani : Singkatan dari Gregorius sayang Nonie
 • Diva : Bidadari
 • Maheswari → Maha & Iswari : Wanita yang utama(Sansekerta)

Liefya Kadi Fathimah

 • Liefya → Lie : Gadis manis (Cina) + Efya : Perempuan lahir di hari Jumat (Afrika)
 • Kadi : Mirip (Jawa)
 • Fathimah : Putri nabi

Lintang Anggita Rarasati

Ludwina Zevania

Luna Jingga Attharyanda Kampua → Bulan berwarna jingga yang suci dan bersih milik Ryan dan Nida Kampua

Luna Radinka Gerryputri

 • Luna : Lady of the Moon
 • Radinka : Menyenangkan (Slavic)
 • Gerryputri : Putri ayahnya

Luqyana Chalwa Zakiah → Perjumpaan yang manis yang tumbuh dengan baik

M

Maharani Putri Annisa

Maharesi Sophia Azadi

Maheshvari Keumala Meulia

 • Maheshvari → Mahesh : The great ruler, great God/Lord (Sansekerta) + Shiva : Penyeimbang alam, penghancur juga pencipta (Sansekerta)
 • Keumala = Flower (Aceh)
 • Meulia = Nama dari ayahnya

Mahiraqil Umaira

 • Mahiraqil → Mahira : Mahir, cerdik, pandai + Aqil : Baik budinya
 • Umaira : ?

Malaika Azzurri Jenie (Leica)

 • Malaika : Malaikatnya ayah dan ibunya
 • Azzurri : Langit biru (Italia). Nama julukan tim sepakbola Italia
 • Jenie : Nama keluarga ayahnya

Malika Nahla Adhitama

 • Malika, Malikah, Malyka, Maleeka, Maleika, Malieka, Maliika, Maleaka : Ratu (Arabic)
 • Nahla : Lebah (arabic)
 • Adhitama : Nama ayahnya

Malika Putri Mahameru → Semoga menjadi ratu ( pemimpin ) yang adil semegah, setinggi, seindah Mahameru

 • Malika : Ratu (dari Asmahul Husna Al Maliq = Raja)
 • Putri : Perempuan
 • Mahameru : Gunung Mahameru (Gunung tertinggi di Jawa)

Malika Rafa Khairiya → Ratu yang baik hati

 • Malika, Malikah, Malyka, Maleeka, Maleika, Malieka, Maliika, Maleaka : Ratu (Arabic)
 • Rafa : 1) Makmur, kaya, senang, keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran (Arab) 2) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna (Indonesia) 3) Wanita santun
 • Khairiya : Baik hati

Malta Kristina Rachman

Marchilla Zawiah Zhufairah → Yang mendapat kemenangan

 • Marchilla : Diambil dari bulan Maret dlm Inggris
 • Zawiah : Gabungan namaayah ibunya
 • Zhufairah : Kemenangan (Arab)

Marisykha Gifthani

Marsha Almaira

Marsheila Nashwa Rahmasabina

 • Marsheila : Gabungan nama
 • Nashwa : Harum
 • Rahmasabina → Rahma : Penggalan nama ibunya+Sabina : Nama neneknya

Maulidya Nurbaiti Aditama → Cahaya rumah yang utama, yang lahir di bulan Maulid

Mazaya Nur Shadrina

Meinanda Cahyani Salsabilla

 • Meinanda : Anak yang lahir di bulan Mei
 • Cahyani : Terbungkus sinar
 • Salsabilla : Mata air surga

Meuthea Najlaa Raudhatunisya → Wanita bermata indah dari taman surga

 • Meuthea : Transformasi dari mutiara
 • Najlaa : Mata yang indah
 • Raudhatunisya → Raudha : Taman surga+Nisya : Dari annisa artinya wanita

Meuthia Zahwa Awliyya

Mezzaluna Azka Haura

 • Mezzaluna → Mezza : Wanita + Luna : Bulan sabit
 • Azka : Wanita berkulit putih
 • Haura : Wanita bermata bulat

Michaelangela Eowyn Herlina

Midori Rahmadhany Putri

 • Midori : Hijau (Jepang)
 • Rahmadhany : ?
 • Putri : Anak perempuan

N

Nabila Istighfarina Amelia Putri

 • Nabila = Kebahagiaan, kemurahan hati, kedermawanan (Arab)

Nabila Oktavelin Nydia Syarief (Velin) → Si Velin yang lahir di bulan Oktober semoga menjadi anak yang cerdas, mulia dan dapat sebagai Tempat Perlindungan

Nada Razani Musyaffa

 • Nada : Kemurahan hati, kedermawanan, embun (Arab)
 • Razani, Razan, Razaan : Keseimbangan, perasaan, kehormatan (Arab)
 • Musyaffa = ?

Nadhifa Zahira Qurratu’ain → Bersih berkilau dan sedap di pandang mata.

Nadia Amirah Ata’ Al-Rahman Hermanto → Puteri pertama yang dianugerahkan oleh Allah SWT anaknya Hermanto

 • Nadia : Pertama, permulaan (Arab)
 • Amirah : Pemimpin/puteri
 • Ata’ Al-Rahman : Pemberian dari Allah SWT
 • Hermanto : Nama ayahnya

Nadia Azzahra Fauzi

 • Nadia : Pertama, permulaan (Arab)
 • Azzahra : Luar biasa & cerdas
 • Fauzi : Kejayaanku

Nadia Basma → Senyuman yg pertama

 • Nadia = Pertama, permulaan (Arab)
 • Basma = Senyuman (Arab)

Nadine ‘Aziizah → Harapan yang mulia

 • Nadine : Harapan
 • ‘Aziizah : Yang Mulia

Nadine Makayla

 • Nadine, Nadia, Nadja, Nadya, Naadiya, Nadie, Nadiyah, Nadea, Nadija = Yang penuh harapan (Slavic)
 • Makayla : ?

Nadine Salwa Putri Arya

 • Nadine, Nadia, Nadja, Nadya, Naadiya, Nadie, Nadiyah, Nadea, Nadija : Yang penuh harapan (Slavic)
 • Salwa : Pelipur lara, burung puyuh (Arab)

Nadja Aluna → Anak pertama Luki dan Nia yang diharapkan bersinar seindah bulan

 • Nadja : Hope
 • Aluna → A : Menandakan anak pertama + Luna : 1) Bulan 2) Gabungan nama ayah ibunya, Luki & Nia.

Nadya Alyssa Azzahra

 • Nadine, Nadia, Nadja, Nadya, Naadiya, Nadie, Nadiyah, Nadea, Nadija : Yang penuh harapan (Slavic)
 • Alyssa : Bangsawan yang tercantik penuh dengan kebenaran
 • Azzahra : Luar biasa & cerdas

Nadya Oktaviani Wibawa → Perempuan pembawa kesetiaan, harapan buat kedua orangtuanya kelak dewasa tumbuh menjadi orang yang berwibawa, arif dan bijaksana dalam menjalani hidup di dunia.

 • Nadya : Gabungan nama ayah ibunya. Nanda Anton dan Yati
 • Oktaviani : Lahir bulan Oktober
 • Wibawa : Diharapkan besar nanti jadi orang yg berwibawa, arif dan bijaksana

Naeema Azkadina Ristianto → Semoga menjadi anak yang dirahmati Allah swt yang insyaallah jd anak shaliha.

 • Naeema : Yang dirahmati
 • Azkadina : Shaliha
 • Ristianto : Nama belakang ayahnya

Nafeeza Kireynahikari → Sesuatu yang berharga, cantik dan bercahaya

 • Nafeeza, Nafisah, Nafeesa : Sesuatu yang berharga, permata, mutiara (Arab)
 • Kireynahikari → Kirey : Cantik + Na : ? + Hikari : Cahaya

Nafisha Aurellia Zen

 • Nafeeza, Nafisah, Nafeesa : Sesuatu yang berharga, permata, mutiara (Arab)
 • Aurellia = Yang keemasan, makmur, bahagia (Latin)
 • Zen = ?

Naila Salsabila → Yang mendapatkan mata air di surga.

 • Naila = Yg mendapatkan
 • Salsabila = Nama salah satu mata air di surga

Nakeisha Zahra → Wanita berkulit putih/berpipi merah

Naomi Niken Larasati → Semoga menjadi anak yang baik buat orang sekitarnya (manis dan menyenangkan) dan bisa menenangkan jiwanya sendiri.

 • Naomi : Manis dan menyenangkan (Ibrani)
 • Niken : Anak perempuan (Jawa)
 • Larasati : Jiwa yang tenang (Jawa)

Nasya Kalila Raysyaputri → Putri yg beriman penuh kasih sayang yg lahir dari keajaiban Tuhan

Nasya Talitha Azalia → Gadis ajaib yang selalu di lindungi

 • Nasya : Keajaiban
 • Talitha : Gadis
 • Azalia : Yang selalu dilindungi

Nasyitha Naura Krasiva

 • Nasyitha : Aktif, giat, atau rajin (Arab)
 • Naura : Bunga (Arab)
 • Krasiva : Cantik (Rusia)

Naura Amanta Nur Utomo → Bunga cintanya keluarga/ayah ibunya

 • Naura : Bunga
 • Amanta : Cinta
 • Nur : 1) Cahaya 2) Nama keluarga ibunya
 • Utomo : 1) Utama 2) Nama keluarga ayahnya

Naura Fauzhara Putri

 • Naura : Bunga dari surga
 • Fauzhara → Fauzi : Keselamatan atau pun orang yang terpuji
 • Putri : Anak perempuan raja

Naura Jasmine Zaafarani → Bunga melati di taman yang harum dan wangi

Naura Makaila Khalisa Tuzzahra

Nayana Azzaira Prayogo

Nayla Syifa Nathania

Naylana Khansa Janeeta (Lana) → Anugerah yang terbesar dari Allah SWT untuk saya dan Iyay dan kelak menjadi pejuang muslimah yang suka memberi/menolong.

 • Naylana → Nayla : Suka Memberi
 • Khansa : Pejuang Muslimah
 • Janeeta : Pemberian dari Tuhan

Naysa Ramania Putri Lestari

 • Naysa : Keajaiban tuhan (Hebrew)
 • Ramania : Menyenangkan (Sansekerta)
 • Putri : Anak perempuan
 • Lestari : Langgeng, Istiqomah (Jawa)

Nayya Zahra Nawakhira

Nazlea Auliannisa → Pemimpin Wanita yang lahir dari buah cinta yang ever after

 • Nazlea : Gabungan nama ayah ibunya. Na + Anzar love ever after
 • Auliannisa : Pemimpin wanita

Nazma Alifah Amabel

 • Nazma : Bintang (Arab)
 • Alifah : Rendah hati, pandai bergaul (Arab)
 • Amabel : Lovable, sweety, cute (Latin)

Neysa Quinnova → Ratu berhati suci yang bersinar terang

 • Neysa : Suci, murni
 • Quinnova → Quinn, Queen : Pemberi nasehat + Nova : 1) Bulan november 2) Bintang yang mengeluarkan energi cahaya paling besar

Nicolle Graciela Putri Wijaya → Putri keluarga Wijaya yg anggun, mempesona dan penuh kemenangan

Nikeisha Gina Farras → Putriku yg cerdas

 • Nikeisha : Anak perempuan/Putri
 • Gina : Singkatan nama ayah dan ibunya
 • Farras : Cerdas

Ni Made Hariramrta Dayananda

 • Ni Made → Ni : Perempuan + Made : Menunjukkan anak ke-2
 • Hariramrta → Harirama + Amerta : Air kehidupan
 • Dayananda : Anak yang memberi kekuatan

Nirwasita Zahwa Ramadhani (Hawa) → Perempuan cantik nan bijaksana yang lahir di bulan suci

 • Nirwasita : Bijaksana (Sansekerta)
 • Zahwa : Cantik (Arab)
 • Ramadhani : Karena lahir tepat malam Ramadhan

Nisriinaa Shiddiq

 • Nisriinaa : Mawar putih
 • Shiddiq : 1) Nama ayahnya 2) Jujur, salah satu sifat nabi Muhammad SAW.

Nisrina Anatasya Earlene

Nufaisah Ramadhani

 • Nufaisah : Yang elok, yang berharga
 • Ramadhani : Bulan ramadhan

Nuramalia Anisarani Widad → Cahaya wanita yang beramal dan selalu dicintai

Nurul Izza Az Zahwa

Nurul Khairani Alifya → Cahaya yang baik dari putri pertamaku

O

Olivia Christa Avariella (Ocha) → Semoga dia bisa menjadi pengikut Kristus yg senantiasa diberi kekuatan dalam memberitakan kabar damai sejahtera

 • Olivia : Kedamaian
 • Christa : Pengikut Kristus
 • Avariella : Wanita kuat

Olivia Geordine Prameswari

 • Olivia : Damai
 • Geordine : Gabungan nama ayah ibunya
 • Prameswari : Permaisuri

P

Pradipta Maharani Widharry

 • Pradipta, Pradeepta : Bercahaya (Hindu)
 • Maharani : Princess, ratu (India)
 • Widharry : Gabungan namay ayah ibunya, Widaningsih & Harry

Praisya Tsaqila Azzahra

Putri Alya Safiqha → Wanita mulia yang baik dan penyayang

 • Putri : Wanita (Jawa)
 • Alya : Kemuliaan
 • Safiqha : Yang baik dan penyayang

Q

Qamela Sezja Elfazhara → Putri atau permata Elfa pelindung yang cantik & sempurna

 • Qamela → Kamila : Sempurna (Mesir)
 • Sezja : Pelindung (Rusia)
 • Elfazhara → Elfa : Gabungan nama ayah ibunya + Zhara : Putri, permata, bersinar, fajar (Alkitab, Persia dan Timur)

Qanita Awigya Maheswari → Bidadari yang berilmu, berwawasan luas dan tekun beribadah

 • Qanita : Taat, berbakti, bila sholat lama berdiri

Qaulan Sadida Anzata

 • Qaulan Sadida artinya : Perkataan yang benar (Q.S Al-Ahzab ayat 70)
 • Anzata : Anak Suhelza dan Thaharah

Qonita Ghaida Raihana

Qyara Anjani Divanti → Inti hati putri yg bijaksana dan semoga bisa jadi perempuan yang bijaksana dalam mejalankan kehidupannya

 • Qyara : Inti hati
 • Anjani : Bijaksana
 • Divanti : putri atau anak perempuan

Qytara Constantia

 • Qytara : Wewangian (Timur Tengah)
 • Constantia : Diambil dari kata constantin

R

Rachel Gifanny

 • Rachel : Anak perempuan yang dikagumi Allah SWT
 • Gifanny : Kesenangan

Radella Swift Tioria (Gabriela) Situmorang

 • Radella : Penasehat
 • Swift : Tangkas, ligat (Inggris)
 • Tioria → Tio : Diambil dari Aek Sitio-tio (kampung buyutnya di Bakkara) + Ria : Nama buyut perempuannya
 • Gabriela : Malaikat Agung (untuk nama baptisnya)
 • Situmorang : Nama keluarga

Rafa Ayesha Fazila Putri

Rafa Rasendrya Rygye → Anak yang berbahagia, kaya raya, dan tajam panca inderanya

 • Rafa : Anak yang bahagia dan kaya raya
 • Rasendrya : Tajam panca inderanya
 • Rygye : Tajam panca inderanya

Raffi Rizqullah

Rahma Nada Syahla → Kasih sayang kecerian mata yang kebiru – biruan

 • Rahma, Rahmi : Kasih sayang, belas kasih (Arab)
 • Nada : 1) Harapan (Rusia) 2) Embun (Arab) 3) Pemberian (Timur Tengah)
 • Syahla : Yang memiliki mata kebiru-biruan (Arab)

Raidah Qanitah Wibowo → Pemimpin yang taat dari putri keluarga Wibowo

Raissa Hanum Misaki Susanto

 • Raissa : Bunga mawar (Inggris)

Raissa Putri Elysia Sadira → Putri Bintang dari surga yang beriman

 • Raissa : Yang beriman
 • Putri : Anak perempuan
 • Elysia : Dari surga
 • Sadira : Bintang

Rakhshandrina Kaysa Syifa → Penyembuh yang bercahaya dan berani

 • Rakhshand : Cahaya
 • Kaysa : Berani
 • Syifa : Penyembuh Rania Luthfana Al-Haq
 • Rania = Berdiri paling depan; Kerajaan (Sansekerta)

Rania Luthfana Al-Haq

Rania Pramesthi Bunga Aditya → Bunga bangsawan yg membawa nama aditya & berdiri paling depan, untuk membela kebenaran tentunya.

 • Rania : Berdiri paling depan; Kerajaan (Sansekerta)
 • Pramesthi : Bangsawan
 • Bunga : Bunga
 • Aditya : Nama ayahnya

Ratu Aqilah Mahdiyyah

Ratu Rezkya Ramadhani

Regina Caeli Santoso

 • Regina : Ratu
 • Caeli : Surga
 • Santoso : Nama keluarga ayahnya

Reina Nur Rezki

Reinissa Zhafira Ramadhani → Perempuan Terhormat yang bertingkah laku baik dan selalu beruntung adalah putri dari Syahreja Ramadhan dan Suryani

 • Reinissa → Rei : 1) Sopan, bertingkah laku baik (Jepang) 2) Terhormat (Jepang Kuno) + Nissa : Perempuan (Arab)
 • Zhafira : Selalu beruntung/menang(Arab)
 • Ramadhani : Gabungan dari ayah ibunya, Ramadhan dan Yani

Riani Mutia Azzahra → Gadis yang selalu ceria, taat dan suci/cantik

 • Riani : Gadis yang ceria, riang, gembira
 • Mutia : Taat
 • Az-Zahra : Suci, bunga, cantik

Rifdah Kemala Ayuningsih

Rifira Maharani Syah Assjarif

Rinelly Aurelia Naurah Zafarani → Bunga yang berkilau dan harum wangi

 • Rinelly : Gabungan nama ayah ibunya
 • Aurelia : Keemasan
 • Naurah : Bunga
 • Zafarani : Harum

Rivanya Zahrashaumi Yandri

 • Rivanya : Gabungan nama orang tua
 • Zahrashaumi → Zahra : Bunga dipadang pasir +Shaumi : Lahirnya di bulan puasa
 • Yandri : Nama ayahnya.

Rizkia Kaylanisa Setiawan → Rizki dr Allah SWT, seorang perempuan yang cantik dan dicintai, puteri keluarga Setiawan

 • Rizkia : Rizki dr Allah SWT
 • Kaylanisa : Perempuan yg cantik dan dicintai
 • Setiawan : Nama keluarga

Rizky Zhafira Ferisa → Pemberian dari Tuhan, seorang wanita yangg sukses dan penuh kemenangan untuk Ferry dan Lisa

 • Rizky : Pemberian Tuhan
 • Zhafira: Yang sukses, yang menang
 • Ferisa : Gabungan nama ayah ibunya

S

Sabitha Anashwa Setiawan (Sabitha) → Semoga Sabitha selalu menjadi bintang diantara ayah dan ibunya dan selalu menjadi bintang dimana pun dia berada

 • Sabitha : Bintang
 • Anashwa : Singkatan dari anak Shinta & Wawan
 • Setiawan : Nama belakang ayahnya

Sabriz Azaleia (Leia) → Semoga Leia bisa memberikan kesejukan bagi orang2 disekitarnya dan menebarkan wangi di lingkungannya.

 • Sabriz : Singkatan Savana Breeze
 • Azaleia : Nama bunga

Sadira Azzalia Rafatabina

Safitri Dening Pangestuti Malaon → Suci melalui sebuah pengabdian

Salma Hana Hikami<<

 • Salma : Keselamatan
 • Hana : Bunga
 • Hikami → Al Hakamu : Yang menetapkan hukum

Salsabila Avia Syarifah → Mata air dari surga yang membawa kemuliaan

 • Salsabila : Nama mata air di surga, musim semi (Arab)

Salsabila Ayu Hanifa → Seorang gadis cantik (manis) yang berbudi pekerti lurus dan bagaikan mata air di surga

 • Salsabila : Nama mata air di surga, musim semi (Arab)
 • Ayu : Cantik (Jawa)
 • Hanifa : Berbudi pekerti lurus atau berkepribadian baik (Arab)

Salsa Furqania

 • Salsa : ?
 • Furqania : Pembeda haq dan bathil

Sanubari Nuraulia Legawa

Saqila Queryna

 • Saqila : SQL (Istilah IT)
 • Queryna : Query (Istilah IT)

Sara Ayska Larasati

 • Sara : Putri
 • Ayska : Lincah
 • Larasati : Lurus Hati

Sasabella Cintya Risqi Perdana

 • Sasabella : Gabungan nama ayah bundanya
 • Cintya : Cinta setia
 • Risqi : Karunia dari Allah
 • Perdana : Pertama

Sayna Bilqis Putri Rosadi

Sekar Ayu Kinasih Larasati → Bunga cantik penyejuk jiwa yg sangat dikasihi

 • Sekar : Bunga
 • Ayu : Cantik
 • Kinasih : Yang dikasihi/disayangi
 • Larasati : Penyejuk jiwa

Sekar Raras Wijayanti → Bunga yang indah dan kuat

 • Sekar : Bunga
 • Raras : Indah
 • Wijayanti : Kuat, unggul

Sekarlangit Chandrakirana Yusuf Siregar → Sinar bulan bagaikan bunga di langit

Selma Alivia Kirani → Semoga menjadi anak yang cantik dan selalu diberi keselamatan dan dilindungi Allah SWT, tangguh disegala hal dan bisa menjadi cahaya penerang bagi ayah, bunda, keluarga dan sesama

 • Selma : 1) Dilindungi oleh Tuhan (Jerman) 2) Selamat (Arab) 3) Murni dan indah (Celtic Norwegia)
 • (Alivia : Peri kecil yang tangguh (Inggris Kuno)
 • Kirani : Seberkas cahaya (India & Sansekerta)

Septiandita Dwi Syanita Putri → Anak kedua dari kami yg lahir dibulan September

 • Septiandita → Septi : Bulan kelahiran, September + An : Damai (Cina) + Dita : Anak yang diberi kelebihan (Jawa)
 • Dwi : Dua
 • Syanita : Gabungan nama ayah bundanya, Syaiful & Yunita

Shabrina Azzahra Indraswari

 • Shabrina : 1) Sabar (Arab) 2) Little princess (Inggris)
 • Azzahra : Diambil dari nama julukan putri nabi
 • Indraswari : Nama pemberian dari mertua

Shafira Az Zahra

Shannon Lutfi Fiorenza

 • Shannon, Shanon, Shannen, Shannan, Shannin, Shanna, Shannae, Shannun, Shannyn : Memiliki kebijaksanaan/kearifan kuno, nama sungai (Gaelic)
 • Lutfi, Lutfiyah : Lemah lembut, lemah gemulai, anggun (Arab)
 • Fiorenza : ?

Shaqira Awalliyah Haryadi

 • Shaqira : Permaisuri
 • Awalliyah : Permulaan
 • Haryadi : Hari jadi

Shareefa Jehan Amira → Semoga menjadi seorang putri yg cantik dan terhormat

 • Shareefa : Terhormat (Arab)
 • Jehan : Cantik (Afrika)
 • Amira : Putri raja (Arab)

Sharfina Chantika Putri Indrawan → Anak perempuan Ary Indrawan yang cantik dan lembut

 • Sharfina : Lembut
 • Chantika : Cantik
 • Putri Indrawan : Anak dari ayahnya

Sharon Nathania Irianto

 • Sharon, Sharron, Sharone, Sharona, Shari, Sharis, Sharne, Sherine, Sharun : Dari daratan/tanah datar, semak belukar yang berbunga (Hebrew)

Shaula Charmawendi (Arwen) → Semoga Arwen bisa menjadi bintang terang dan pemimpin yang charming.

 • Shaula : Bintang paling terang dari rasi Scorpio dan terletak paling atas di capit kalajengking
 • Charmawendi → Charming : Mempesona + Wendi : Tokoh dalam film Peter Pan

Shavira Riandra Shalihah Marsono

 • Shavira, Saphire : Permata yang indah
 • Riandra : Gabungan nama ayah ibunya, Rika dan Chandra
 • Shalihah : Baik (Arab)
 • Marsono : Nama keluarga

Sheryl Livia Nabila Putri

Shine Catherine Gunarto → Anaknya mempunyai hidup yang murni (Buat Tuhan) dan menjadi sinar (terang) bagi sesamanya, serta menjadi orang yang berguna bagi sesamanya

 • Shine : Sinar (Inggris)
 • Chaterine : Murni
 • Gunarto : 1) Nama ayahnya 2) Menjadi orang yang berguna

Skolastika Larisa Devi

Starla Aprilizha Wardhana

Svetlana Azeeza Noor Mumtaaza → Bintang Suci yang bercahaya paling indah

Syadillah Rafa → Kependekan dari “Syukur Alhamdulillah Dia Lahir dari Rahim Faizah”

Syafiqa Aqila Pasa → Wanita yang rendah hati/dermawan dan cerdas

Syahdan Chailisa Al Maidani

Syahida Alyanry Putri

 • Syahida : Kesaksian/pengakuan
 • Alyanry Putri : Putri-nya Anne & Henry

Syakilah Amman

 • Syakilah : Cantik
 • Amman : Nama marga atau fam

Syifa Ardelia → Wanita penyembuh hati

 • Shifa, Syifa = Mengobati, menyembuhkan (Arab)

Syifa Nisrina Putri → Mawar putih penyembuh/pengobat luka

 • Shifa, Syifa = Mengobati, menyembuhkan (Arab)
 • Nisrina = Bunga mawar yang berwarna putih
 • Putri = Anak perempuan

Syifa Marsha Pradita

 • Shifa, Syifa = Mengobati, menyembuhkan (Arab)

Syifania Aulia Asmarani

T

Talina Salamah Qolbi

 • Talina : Lembut
 • Salamah : Selamat
 • Qolbi : Hati

Tania Razanaraghda Ambara → A brave, kind heart and respectable queen, god’s chosen one prophettess. Semoga Tania bisa menjadi seorang yang berani, baik hati, terhormat dan menjaga kehormatannya, wanita utama pilihan Allah SWT, yang patuh pada orangtuanya dan sholihah

 • Tania : Queen (Russian), tapi bs jg dari singkatan tempat lahirnya yaitu Tasmania
 • Razanaraghda : Kind heart and respectable (Arabic)
 • Ambara : God’s chosen one prophetess (North America)

Thalita Shaafa Kamiilah → Gadis yang bersih dan sempurna

 • Talitha, Talithah, Taletha, Taleetha,Talytha, Talithia, Talethia, Tiletha, Talith : Wanita muda, gadis, perawan (Arabic)
 • Shaafa : ?
 • Kamiilah : ?

Tiara Zahsy Salsabillla

 • Tiara : Mutiara/bersinar
 • Zahsy : Nama seorang perempuan ahli syurga (Zaenab Al Zahsy)
 • Salsabilla : Salah satu sungai di syurga.

Tirga Agni Argyanti → Perempuan yang kuat, bersemangat dan berhati lembut

 • Tirga → Tiger : Kuat
 • Agni : 1) Api 2) Semangat yang menyala
 • Argyanti : Perempuan berhati lembut

Tsaury Kancana Danuari

 • Tsaury : 1) Filosof (Arab) 2) Putri (Yunani)
 • Kancana : Kahyangan/semesta (Sansekerta)
 • Danuari : Gabungan nama orang tua

U

V

Vacha Ar-Raniry

Vania Cantika Aurellia → Anugerah yang terindah dan cantik yang membawa keberuntungan, kebahagiaan serta keemasan

 • Vania : Anugrah yang terindah
 • Cantika : Cantik
 • Aurellia : Kebahagian, keberuntungan, keemasan

Vania Carissa Salsabilla → Anugerah sejati yg anggun dan mengagumkan seperti mata air surga

 • Vania : Anugrah sejati (Ibrani)
 • Carissa : Mengagumkan dan anggun
 • Salsabilla : Mata air surga

Venussyela Ayumi Sahira

 • Venussyela → Venus : Sebagai simbol gender (Woman from Venus) + Syela : (Ciello) Alat musik yang bersuara indah
 • Ayumi : Perpaduan bahasa jawa dan inggris yang dijawakan yang artinya aku cantik
 • Sahira : Cantik (Arab)

Vicko Febishafira Nadine

 • Vicko : Gabungan nama ayah ibunya
 • Febishafira : Bulan Februari yang istimewa
 • Nadine : Penuh harapan

W

Welove Vania Syawal Iskandar → Kami cinta anugrah terindah yang lahir di bulan Syawal putri dari Iskandar

Wulan Salwa Auranda Putri

 • Wulan : Bulan (Jawa)
 • Salwa : Pelipur lara (Arab)
 • Auranda : ?
 • Putri : Anak perempuan

Wulan Sophie Bruiez

 • Wulan : Bulan (Jawa)
 • Sophie : Wisdom
 • Bruiez : Nama keluarga ayahnya

Wynonna Abigail Faith Siahaan

 • Wynonna : The first born daughter
 • Abigail : Father’s Joy, bapaku bersukacita, yang dikasihi Tuhan
 • Faith : Iman
 • Siahaan : Nama marga ayahnya

X

Xiovariel Diandra Keynahali

 • Xiovariel → Xiov : ? + Ariel : 1) Diambil dari film Little Mermaid 2) Bright
 • Diandra : Diambil dari nama artis Dian Sastrowardoyo + Andra : Tough
 • Keynahali → Keyna : Pear (Afrika) + Hali : Cantik (Arab)

Y

Yasmin Raihanah Zaviril

 • Yasmin : Bunga melati
 • Raihanah : Taman Bunga yang wangi
 • Zaviril : Anak Reza dan Novi yang lahir bulan April

Yhara Aqila Alfa Zalyka

 • Yhara : Little butterfly / cantik / anggun
 • Aqila : Pintar dan bijaksana
 • Alfa : Pertama terbaik
 • Zalyka : Last name of Queen Balqis Az Zalyka / energi kehidupan

Yuriexa Ayichi Kwok → Anak Yiling & Chi yang cantik paras & hati serta hidup dalam dunia yang ceria

 • Yuriexa → Yu, Yumi : Cantik (Jepang) + Riexa, Risa : Ceria (Latin)
 • Ayichi : Gabungan nama orang tua. Anak Yiling dan Chi
 • Kwok : Nama keluarga

Yuvelin Raihani Nur Alhaya

 • Yuvelin : Yang bersifat muda
 • Raihani : Kesayangan Tuhan
 • Nur : Cahaya
 • Alhaya : Kehidupan

Z

Zaafarani Ramadhanty Riyanto → Bunga wangi yang lahir di bulan Ramadhan

Zaanaura Ramadhanty Riyanto → Bunga wangi yang lahir di bulan Ramadhan

Zahara Azalia

 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar, berkilauan (Arab)
 • Azalia : Yang dilindungi (Ibrani)

Zahra Nuraini Hadna

 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira (Arabic / Swahili) : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar (Arab)
 • Nuraini → Nur : Cahaya + Aini : Mata
 • Hadna : ?

Zahra Putri Davina → Bunga Putri Cinta Ayah Bunda

 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar (Arab)
 • Putri : Anak perempuan (Indonesia)
 • Davina : Cinta/tercinta

Zahwa Nasywa’a Adyvka → Anak cantik yang menggembirakan buah hati ayah dan bunda

 • Zahwa : Cantik
 • Nasywa’a : Yang menggembirakan
 • Adyvka : Gabungan nama orang tua

Zalwa Afiqah

 • Zalwa → Salwa : Pelipur lara
 • Afiqah : Sangat pemurah, sangat berpengetahuan

Zefanya Anabelle Stephanie

 • Zefanya : Seorang Raja yang bijaksana & pemberani (Alkitab, Perjanjian Lama)
 • Anabelle : Seorang putri (Yunani)
 • Stephanie : Nama yang diberkati

Zelena Mahendra Kencanamaya → Putri dalam cahaya keemasan

 • Zelena : ?
 • Mahendra, Mahindra : Raja (India)
 • Kencanamaya → Kencana : Emas; Mutiara + Maya : 1) Lembut; Bayangan (Jawa)

Zevanya Renata Anastasia Pelupessy

 • Zevanya : Diambil dari salah satu ayat di alkitab
 • Renata : Terlahir (Latin)
 • Anastasia, Anastase, Anastascia, Anastasha, Anastasie, Stacia, Stasia, Stacy, Stacey : One who shall rise again (Yunani)
 • Pelupessy : Nama keluarga

Zia Ramadhan Laksmana → Cahaya dibulan yg suci

 • Zia : Cahaya
 • Ramadhan : Bulan yang suci
 • Laksmana : 1) Nama ayahnya 2) Nama tokoh pewayangan

Ziyadatul Khoir Zanjabil → Kebaikan yang senantiasa bertambah, menghangatkan dan menyenangkan bagaikan susu jahe hidangan syurga. Hingga mengantarkan kita menikmati hidangan syurga tersebut yang sesungguhnya kelak sebagai anak yang sholeh

 • Ziyad(atul) : Tambahan
 • Al Khoir : Kebaikan
 • Zanjabil(a) : Susu jahe hidangan di syurga

Zulfa ‘Ulya Ladayna → Kedudukan tinggi di sisi Kami (Tuhan).

Iklan